Cookies

Het surfen op de website www.etilux.com kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site vastlegt. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen te nemen om het bezoek aan de site te vergemakkelijken.

Weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer

Gereedschapstabblad (pictogram in de vorm van een wolk rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

Onder Firefox

Klik bovenin het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het eindelijk uit om de cookies uit te schakelen.

Onder Safari

Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Content Settings. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome

Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

Heb je hulp nodig?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten !