Wettelijke bepalingen

Inleiding

Wij weten dat u steeds meer belang hecht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en u heeft gelijk. Bij Etilux hechten we veel belang aan het respect voor uw privacy en we stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit document worden onze praktijken in het kader van het verzamelen van informatie na registratie, aankoop, raadpleging en/of aanvraag van informatie van onze website nader toegelicht. Deze geheimhoudingsclausule is van toepassing op alle domeinnamen die verband houden met de website www.etilux.com.

Registratie van persoonlijke gegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de website als potentiële contractant van Etilux registreert, deelt door zijn registratie zijn persoonsgegevens mee aan Etilux.

De registratie houdt de uitdrukkelijke toestemming in dat zijn identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het databestand van Etilux. Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid kunnen zich laten registreren.

Tijdens het registratieproces bepaalt de natuurlijke of rechtspersoon een gebruikersnaam en een wachtwoord die door Etilux worden gevalideerd. Deze informatie wordt bevestigd door de verzending van een samenvattende e-mail door Etilux aan de klant.

Buiten de regels die de RGPD oplegt, is de klant verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het daadwerkelijke gebruik van zijn identificator en wachtwoord.

Elk gebruik van de identificator en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gemaakt door deze klant.

Etilux kan het tijdelijk of permanent gebruik van de identificator en het paswoord onmogelijk maken indien blijkt dat de klant niet op de hoogte is van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website en cookies

Etilux NV begrijpt het belang van de privacy van haar klanten en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Dit beleid beschrijft hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken.

Toepassingsgebied

Deze website wordt beheerd door Etilux NV. Het is belangrijk voor ons om een omgeving te creëren en te onderhouden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat hun informatie niet wordt misbruikt.

Wij voldoen aan de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 en de relevante nationale wetgeving. Deze wetgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot deze gegevens.

Het doel van dit beleid is niet alleen om u uit te leggen welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze zullen worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt, maar ook om ervoor te zorgen dat deze correct worden verwerkt.

Welke gegevens worden verzameld?

U hoeft ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de hieronder vermelde doeleinden kan Etilux NV de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • achternaam, voornaam, titel, telefoon, IP-adres, e-mailadres, fysiek adres ;
 • bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, statutaire zetel en BTW-nummer ;
 • Leverings- en facturatieadres, telefoonnummer(s) van het bedrijf en faxnummer(s);
 • naam en contactgegevens van de contactpersoon of -personen van het bedrijf.

U kunt er ook voor kiezen om aanvullende/optionele informatie te verstrekken wanneer u formulieren op onze website invult of wanneer wij contact met u opnemen (telefonisch, per e-mail of op beurzen of evenementen).

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen en verwerken die is verkregen via onze websites of de apparaten die u gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld :

 • Locatiegegevens (locatie-informatie verzameld van sociale media netwerken of IP-adressen van uw apparaat; GPS-signalen verzonden door een mobiel apparaat).
 • informatie die wordt verzameld door cookies, webbakens of op het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan ook websites omvatten die u voor of na de onze hebt bezocht. We kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser dat u gebruikt, de browsetijd en het besturingssysteem. Deze informatie is geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Om meer te weten te komen over hoe we dit doen, kunt u de artikelen over het gebruik van cookies raadplegen.
 • Gegevens die we verzamelen van andere websites ;
 • we mogen alle telefoongesprekken opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Etilux NV kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen om de verzamelde informatie te verifiëren en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Waarom verzamelen we informatie?

Etilux NV verzamelt de hierboven vermelde informatie om uw behoeften te identificeren en u een betere service te bieden. Meer in het bijzonder verzamelen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden, om u te informeren over onze producten en diensten en om online aanbiedingen te volgen;
 • om u te voorzien van de producten en diensten die u hebt besteld;
 • om uw identiteit en financiële gegevens te verifiëren voor de betaling van onze producten en diensten;
 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om klachten over onze producten en diensten of onze website te onderzoeken;
 • voldoen aan wettelijke, regelgevende en nalevingsverplichtingen en -eisen;
 • het gebruik van de rekeningen te analyseren en te controleren om fraude, terrorisme, valsheid in geschrifte, veiligheidsincidenten of misdrijven te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • Stuur regelmatig promotionele e-mails over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant is;
 • van tijd tot tijd contact met u op te nemen om marktonderzoek uit te voeren, via e-mail of telefoon;
 • om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op specifieke formulieren die op onze website, in onze schriftelijke communicatie of per e-mail worden gepubliceerd;
 • om onderzoeken uit te voeren met betrekking tot onze producten of diensten;
 • om uw bestellingen en aanvragen te verwerken en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien;
 • om uw verzoeken, onderzoeken of klachten te beheren, om schulden te innen, en andere juridische procedures en andere algemene administratieve of commerciële activiteiten.

Hoe wordt uw informatie gebruikt en gedeeld?

Etilux NV kan uw persoonlijke gegevens delen:

 • met onze gelieerde bedrijven;
 • met onderaannemers;
 • met leveranciers voor productondersteuning.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derde leveranciers die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten, in overeenstemming met ons rechtmatige belang. Voorbeelden hiervan zijn het hosten van onze webservers, data-analyse, marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als het strikt noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Het is verboden om het voor andere doeleinden te gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken om ons beleid af te dwingen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van de veiligheid, het openbaar belang of de wetshandhaving in elk land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld reageren op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, toezichthouder of overheidsinstantie. We kunnen ook gegevens vrijgeven in verband met feitelijke of potentiële rechtszaken of om onze eigendommen, veiligheid, personeel en andere rechten of belangen te beschermen.

Indien Etilux NV wordt verkocht of gefuseerd met een andere vennootschap, zullen uw gegevens worden meegedeeld aan de adviseur van een eventuele potentiële koper en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars van de vennootschap. In dit geval zullen we adequate waarborgen invoeren om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft echter onderworpen aan de toepassing van dit beleid.

De gegevens zullen door Etilux slechts worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de betreffende transactie (maximaal 10 jaar) of voor haar statistische doeleinden (maximaal 3 jaar) en zullen vervolgens worden vernietigd.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Etilux NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe gebruiken we cookies?

Bepaalde functies op deze website zijn ontworpen om u te voorzien van een betere online ervaring op onze site, ze kunnen alleen werken als we gebruik maken van cookies. We gebruiken ook cookies om informatie over uw online voorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Ze worden door een webserver naar een browser gestuurd, zodat de server op elke pagina een unieke identificatie aan de browser kan toewijzen. Ze worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen identificerende informatie bevatten. Cookies stellen ons in staat om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

Op onze website gebruiken we de volgende categorieën cookies

Cookies strikt noodzakelijk

Ze zijn essentieel om u in staat te stellen te navigeren op de website en de functies ervan te gebruiken. Zonder hen is het onmogelijk om de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het bewaren van uw inloggegevens of de artikelen in uw winkelwagen.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe bezoekers van onze website deze gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld cookies [bijvoorbeeld Google Analytics] om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten onze website vinden, navigeren en gebruiken. Ze belichten ook gebieden die we kunnen verbeteren, zoals de surfervaring, de winkelervaring en onze marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden geregistreerd, bevatten geen persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om uw individuele identiteit vast te stellen.

Eigenschapskoekjes

Deze cookies registreren uw keuzes, zoals het land van waaruit u op onze site surft, de gebruikte taal en zoekparameters zoals grootte, kleur of productassortiment. Ze kunnen dan worden gebruikt om u een meer passende ervaring te bieden op basis van uw selecties en om uw bezoeken te personaliseren en aangenamer te maken. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan anoniem worden gemaakt en kan uw browseactiviteiten op andere websites niet volgen.

Targeting of reclame-cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om advertenties op basis van uw interesses relevanter voor u te maken. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Cookies worden over het algemeen geplaatst door externe advertentienetwerken. Ze onthouden welke websites je bezoekt. Deze informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo maken we gebruik van derden zoals Google, Facebook om u meer gepersonaliseerde reclame te bieden wanneer u andere websites bezoekt.

Social media cookies

Met deze cookies kunt u uw activiteiten op de website delen op sociale media zoals Facebook, Linkedin en Twitter. Ze zijn niet onder onze controle. Om meer te weten te komen over hoe ze werken, verwijzen we naar het respectievelijke privacybeleid van deze sociale netwerken.

Google Analytics

We maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over de bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de pagina wordt doorgebracht, de bekeken pagina’s, enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten, maar ook om de inhoud en de waarde van de site te verbeteren. Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt, kunt u terecht op de pagina Uw gegevens. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, kunt u de Google Analytics add-on downloaden.

Verwijdering van cookies en andere informatie

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw apparaat totdat ze verlopen of u ze uit uw cache verwijdert (permanente cookies of tracking code). Bij hen kunnen we ons bepaalde dingen herinneren over terugkerende bezoekers.

Als u de reeds op uw computer geïnstalleerde cookies wilt verwijderen, raadpleeg dan de hulp van uw internetbrowser. Daar vindt u instructies over hoe u het bestand of de map waarin de cookies worden opgeslagen, kunt lokaliseren. U vindt ook instructies in de help-optie in de werkbalk van de meeste browsers om te voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, om u te waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of om cookies helemaal uit te schakelen. Houd er rekening mee dat sommige gepersonaliseerde diensten niet beschikbaar kunnen zijn als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen.

Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies, u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht bij: allaboutcookies of youronlinechoices die meer informatie bevatten over gedragsreclame en online privacy.

Onzichtbare pixels

Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (soms ook bekend als clear gifs) die ons in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, de tijd en datum waarop de pagina is bekeken en een beschrijving van de pagina waarop het webbakenscherm zich bevindt. Onze sites kunnen ook webbakens bevatten die door externe adverteerders zijn geplaatst. Ze bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne te volgen.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van de informatie die wij over u hebben. Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, kunt u ons vragen verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om persoonsgegevens over u, die u aan een verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Als u ervoor kiest om commerciële e-mails, nieuwsbrieven,… van ons te ontvangen wanneer u zich op de website registreert, kunt u uw toestemming intrekken als u van gedachten bent veranderd.

We kunnen u vragen om een bewijs van uw identiteit te leveren om ervoor te zorgen dat u een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te controleren of we de antwoorden geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen en om de informatie te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat wij in bepaalde wettelijk toegestane omstandigheden de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of niet aan uw verzoek kunnen voldoen indien dit door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren op Etilux NV, Rue de l’Espérance, 42 à 4000 Luik of per e-mail op het volgende adres: dataprivacy@etilux.be

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:   Privacycommissie

Vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de verwerking van gegevens over natuurlijke personen verwijst Etilux naar de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), die op 27 april 2016 door het Parlement en de Raad van de Europese Unie werd aangenomen en die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Beveiliging

Etilux NV verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, toevallige of onwettige wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. U moet er echter rekening mee houden dat het internet een open systeem is en we kunnen niet garanderen dat geen enkele onbevoegde derde partij ooit in staat zal zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Etilux NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de privacynormen en -praktijken van dergelijke derden. Wij raden u aan het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites te lezen en te begrijpen voordat u hun cookies accepteert en hun websites raadpleegt, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd.

Wijzigingen in dit beleid

Etilux NV kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en actualiseren om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens op dat moment verwerken. Wij zullen een bijgewerkte versie van dit beleid op dezelfde webpagina publiceren en het zal van kracht zijn op het moment van publicatie. Controleer deze webpagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u te allen tijde op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen en verwerken, hoe uw gegevens worden gebruikt, onder welke omstandigheden en wanneer wij ze met derden zullen delen.

Heb je hulp nodig?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten !